Projekti

Plan razvoja vodoopskrbe 2011. - 2014. godine

1. Povećanje kapaciteta prerade vode – crpilište Donji Miholjac

2. Izgradnja magistralni cjevovod Beničanci - rijeka Vučica

3. Glavni opskrbni cjevovod M.Poreč - Golinci

4. Glavni opskrbni cjevovod M.Poreč - Radikovci

5. Razdjelna mreža - naselje Radikovci

6. Izgradnja glavnih opskrbnih cjevovoda D.Miholjac – Kapelna – Viljevo i vodoopskrbne mreže naselja Ivanovo,  Bockovac, Blanje, Viljevo

7. Izgradnja MRS IV D.Miholjac - Ivanovo

8. Izgradnja MRS V D.Miholjac – Radikovci
MRS VI D.Miholjac - Kućanci

9. Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja V.Cret, Kapelna

10. Izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda Magadenovac - Kućanci


Plan razvoja odvodnje 2011. - 2014.godine

1. Izrada projektne dokumentacije sustav Sv.Đurađ - P.Podgajci

2. Izrada projektne dokumentacije sustav M.Poreč

3. Izrada projektne dokumentacije sustav Magadenovac

4. Izrada projektne dokumentacije sustav Krunoslavlje

5. Izrada projektne dokumentacije sustav Kapelna

6. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Donjeg Miholjca

Kontakt


KG Park doo
Donji Miholjac
Pavla Radića 99

Tel.  (031) 631-507
Fax. (031)
630-973

PRIJAVA KVARA (031) 631-507


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Politika kvalitete

Djelatnosti