Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka.

Na temelju članka 18. a. stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RH broj 103/03., 118/06., 130/11. i 106/12. - pročišćeni tekst),

Uprava - direktor KG Park d.o.o. je imenovao službenika za zaštitu podataka prema kojem službenik:

  • Vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RHbroj 103/03., 118/06., 130/11. i 106/12. - pročišćeni tekst) i ostalih propisa koji uređuju pitanje obrade osobnih podataka, upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koji mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka, upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
  • Brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RHbroj 103/03., 118/06., 130/11. i 106/12. - pročišćeni tekst), omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka
  • Surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt

KG Park d.o.o. Donji Miholjac

31540 Donji Miholjac

tel. 031/631-507

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt


KG Park doo
Donji Miholjac
Pavla Radića 99

Tel.  (031) 631-507
Fax. (031)
630-973

PRIJAVA KVARA (031) 631-507


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Politika kvalitete

Djelatnosti